Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının 

statistik göstəriciləri


ÜMUMİ GÖSTƏRİCİLƏR


20172016Məbləğ üzrə fərqBazar payı (%)
01 Yanvar - 31 Dekabr01 Yanvar - 31 Dekabr
Əqd sayıMəbləğ (AZN)Əqd sayı
Məbləğ (AZN)
  Korporativ qiymətli kağızlar2 9483 659 905 1873 235
8 746 935 151
-58%
23%
     İlkin bazar1672 267 877 497
628
8 248 026 100
-73%

     Təkrar bazar2 781
1 392 027 691
2 607
498 909 051
2,8 dəfə

  Dövlət qiymətli kağızları1 096
6 066 555 138
282
836 158 060
7,3 dəfə
39%
     İlkin bazar998
5 980 256 709
228690 245 560
8,6 dəfə

     Təkrar bazar98
86 298 429
54
145 912 500
-41%

  Törəmə maliyyə alətləri83 939
5 940 130 521
45 833
4 440 667 091
34%
38%
  Repo/ əks repo51
51 551 163
22 064 76425 dəfə0,3%
  Qiymətli kağızlar bazarı88 034
15 718 142 010
49 352
14 025 825 065
12%
100%
    İlkin bazar1 165
8 248 134 206
835
8 938 271 660
-8%

    Təkrar bazar86 869
7 470 007 804
48 496
5 087 553 406
47%

KORPORATİV QİYMƏTLİ KAĞIZLAR


20172016Məbləğ üzrə fərqBazar payı (%)
01 Yanvar - 31 Dekabr01 Yanvar - 31 Dekabr
Əqd sayıMəbləğ (AZN)Əqd sayı
Məbləğ (AZN)
  Korporativ qiymətli kağızlar2 9483 659 905 1873 2358 746 935 151-58% 100% 
 Səhmlər2 009
2 031 538 583
2 587
913 023 106
2,2 dəfə
56%
     Səhm (ilkin bazar)57
1 871 364 639
133
563 430 807
3,3 dəfə

     Səhm (təkrar bazar)1 952
160 173 944
2 454
349 592 299
-54%

  Korporativ istiqrazlar939
1 628 366 604
648
7 833 912 045
-79%
44%
     İlkin bazar (manatla)77
269 845 132
24
7 501 840 000
-96%

     İlkin bazar (xarici valyutada)33
126 667 725
471
182 755 293
-31%

     Təkrar bazar (manatla)70
916 697 584
40
73 680 788
12,4 dəfə

     Təkrar bazar (xarici valyutada)759
315 156 163
113
75 635 964
4,2 dəfə


Mənbə:Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası


İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi

Burada siz İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi ilə tanış ola bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

Xəbərləri təqib et

Ölkəmizin qiymətli kağızlar bazarındakı yenilikləri buradan təqib edə bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT


© 2017 AFBIA. Bütün hüquqlar qorunur. | Version 3.0 © 2007-2017