Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının 

statistik göstəriciləri


ÜMUMİ GÖSTƏRİCİLƏR


20192018Ötən ilə 
nisbət
Bazar payı (%)
01 Yanvar - 31 Mart01 Yanvar - 31 Mart
Əqd sayıMəbləğ ( mln. AZN)Əqd sayı
Məbləğ (mln. AZN)
  Korporativ qiymətli kağızlar661801.1645
806.3
99 %
14 %
     İlkin bazar46629.9
18
460.9
137 %

     Təkrar bazar615
171.2
627
345.4
49.6 %

  Dövlət qiymətli kağızları466
3 671.8
346
2 608.2
140 %
65 %
     İlkin bazar351
3 514.9
3052 580.6
136 %

     Təkrar bazar115
156.9
41
27.6
570 %

  Törəmə maliyyə alətləri28 743
1 089.6
25 905
2 557.0
42 %
19 %
  Repo/ əks repo88
101.0
53214.947 %1,8 %
  Qiymətli kağızlar bazarı29 958
5 663.5
26 949
6 186.4
92 %
100%
    İlkin bazar397
4 144.8
323
3 041.5
136 %

    Təkrar bazar29 561
1 518.7
26 626
3 144.9
48 %

KORPORATİV QİYMƏTLİ KAĞIZLAR


20192018Ötən ilə
nisbət
Bazar payı (%)
01 Yanvar - 31 Mart01 Yanvar - 31 Mart
Əqd sayıMəbləğ (mln. AZN)Əqd sayı
Məbləğ (mln. AZN)
  Korporativ qiymətli kağızlar661801.1645806.399 % 100% 
 Səhmlər506
294.4
395
652.5
45 %
37 %
     Səhm (ilkin bazar)20
186.0
8
423.7
44 %

     Səhm (təkrar bazar)486
108.4
387
228.8
47 %

  Korporativ istiqrazlar155
506.7
250
153.8
331 %
63 %
     İlkin bazar (manatla)21
52.9
10
37.2
142 %

     İlkin bazar (xarici valyutada)5
391.0
0
0.0

     Təkrar bazar (manatla)1051.4
18
80.4
64 %

     Təkrar bazar (xarici valyutada)119
11.4
222
36.2
32 %


Mənbə:Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası


İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi

Burada siz İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi ilə tanış ola bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

Xəbərləri təqib et

Ölkəmizin qiymətli kağızlar bazarındakı yenilikləri buradan təqib edə bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

© 2017 AFBIA. Bütün hüquqlar qorunur. | Version 3.0 © 2007-2017