DÖVLƏT QİYMƏTLİ KAĞIZLARI VƏ MƏRKƏZİ BANKIN NOTLARI


Dövlət qimətli kağızları Kapital bazarının və ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən maliyyə alətlərindən biridir. Belə ki, bu qiymətli kağızların gəlirlilik səviyyəsi ölkənin iqtisadi durumunun vəziyyətini əks etdirən indiqator rolunu oynaya bilir. Digər tərəfdən Dövlət istiqrazlarından fiskal və pul-kredit siyasətində geniş istifadə olunur. Ölkədə pul kütləsinin həcminin və faiz dərəcələrinin tənzimlənməsində Dövlət qiymətli kağızlarından geniş istifadə olunur.


Dövlət qiymətli kağızları investorlar üçün də əlverişli maliyyə aləti sayılır. Belə ki, bu qiymətli kağızlar üzrə risk səviyyəsi sıfır olaraq, qəbul olunmuşdur və qiymətli kağızların ödənilməsi üzrə təminatçı kimi Dövlət birbaşa çıxış edir. Ölkəmizdə Dövlət qiymətli kağızları Maliyyə Nazirliyi, notlar isə Mərkəzi Bank tərəfindən emissiya olunur. İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi

Burada siz İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi ilə tanış ola bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

Xəbərləri təqib et

Ölkəmizin qiymətli kağızlar bazarındakı yenilikləri buradan təqib edə bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

© 2017 AFBIA. Bütün hüquqlar qorunur. | Version 3.0 © 2007-2017