BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Etik Kodeks
 
AFBİA, Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan maliyyə təşkilatlarında çalışan və ixtisas şəhadətnaməsinə malik işçilərin etik kodeksini müəyyən edir:
  • Müştərilər, potensial müştərilər, işə götürənlər, işçilər, peşə həmkarları və qiymətli kağızlar bazarlarının digər iştirakçıları ilə birlik, qarşılıqlı səy və hörmət əsasında etik şəkildə davranmaq;
  • Peşə heysiyyatını  və müştəri maraqlarını öz şəxsi maraqlardan üstün tutmaq;
  • İnvestisiya təhlillərinin aparılması, tövsiyyələrin edilməsi və tədbirlərin görülməsi zamanı və digər peşəkar fəaliyyətlə məşğul olduqda müstəqil peşəkar yanaşma sərgiləmək və uyğun qərarlar qəbul etmək;
  • Başqalarını peşəkar və etik şəkildə davranmağa təşviq etməklə onlara və investisiya peşəsinə olan inam və etibarı artırmaq;
  • Qiymətli kağızlar bazarının qanunlarının bütövlüyünü təbliğ və təmin etmək.

Renkinq
"Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
530,326,425.49
"Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC
397,975,079.73
"İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC
331,516,467.76
"AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC
156,917,891.05
"Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
98,963,183.70
"PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
16,160,108.68
"Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti" ASC
0.00
Ətraflı