BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Etik Kodeks
 
AFBİA, Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan maliyyə təşkilatlarında çalışan və ixtisas şəhadətnaməsinə malik işçilərin etik kodeksini müəyyən edir:
  • Müştərilər, potensial müştərilər, işə götürənlər, işçilər, peşə həmkarları və qiymətli kağızlar bazarlarının digər iştirakçıları ilə birlik, qarşılıqlı səy və hörmət əsasında etik şəkildə davranmaq;
  • Peşə heysiyyatını  və müştəri maraqlarını öz şəxsi maraqlardan üstün tutmaq;
  • İnvestisiya təhlillərinin aparılması, tövsiyyələrin edilməsi və tədbirlərin görülməsi zamanı və digər peşəkar fəaliyyətlə məşğul olduqda müstəqil peşəkar yanaşma sərgiləmək və uyğun qərarlar qəbul etmək;
  • Başqalarını peşəkar və etik şəkildə davranmağa təşviq etməklə onlara və investisiya peşəsinə olan inam və etibarı artırmaq;
  • Qiymətli kağızlar bazarının qanunlarının bütövlüyünü təbliğ və təmin etmək.

Renkinq
"Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
0.00
Ətraflı